Cytaty Sprawiedliwość

cytaty o sprawiedliwości

Sprawiedliwe społeczeństwo ...

„Sprawiedliwe społeczeństwo to społeczeństwo trwale wyczulone na wszelkie przypadki niesprawiedliwości i zawsze skwapliwe
do podjęcia działań je korygujących, bez czekania na porozumienie co do uniwersalnego modelu sprawiedliwości. W nieco
innych i być może prostszych słowach, idzie tu o społeczeństwo dbające o dobro klas najniższych; poprzez „dobro”
rozumiemy tu możność praktyczną realizacji formalnego ludzkiego prawa do godnego bytu? – ?a więc przekształcenia
„wolności de iure” w wolność de facto”.

Cytat: Zygmunt Bauman

Kat występuje zazwyczaj w masce – sprawiedliwości.

"Kat występuje zazwyczaj w masce – sprawiedliwości."

Cytat: Stanisław Jerzy Lec

Sprawiedliwy podział dóbr ...

"Sprawiedliwy podział dóbr – podług wykonanej pracy występuje tylko w systemie kapitalistycznym."

Cytat: Ludwig von Mises

Najtrudniej w życiu jest ...

"Najtrudniej w życiu jest być sprawiedliwą. O ileż łatwiej jest być wielkoduszną."

Cytat: Lucy Maud Montgomery

Jeśli niegodziwcy nie boją się ...

"Jeśli niegodziwcy nie boją się tego, który wymierza sprawiedliwość w imieniu Króla, to znaczy, że wybraliście złego
człowieka."

Cytat: George R.R. Martin

Sprawiedliwość waszą sądzić będę ...

"Sprawiedliwość waszą sądzić będę. Sprawiedliwość musi nastąpić, choćby z tego powodu miał runąć świat."

Cytat: Ferdynand I Habsburg

Niech zginie świat ...

"Niech zginie świat, byleby stało się zadość sprawiedliwości."

Cytat: Aureliusz Augustyn z Hippony

Sprawiedliwy człowiek nie może ...

"Sprawiedliwy człowiek nie może uchylać się od swoich obowiązków."

Cytat: Trygve Gulbranssen

Co wy uważacie za słuszne ...

"Co wy uważacie za słuszne lub sprawiedliwe, to nie ma znaczenia. Idzie o to, co jest konieczne i nieuniknione w danym
systemie produkcji."

Cytat: Karol Marks

Sprawiedliwość musi stać się obyczajem ...

"Sprawiedliwość musi stać się obyczajem, musi wejść w zwyczaj, rzeczywista działalność ludzka musi się stać działaniem
rozumnym, państwo musi mieć rozumną organizację, a ta dopiero czyni wolę jednostek wolą rzeczywiście sprawiedliwą."

Cytat: Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Należy kultywować szacunek ...

"Należy kultywować szacunek dla sprawiedliwości, a nie dla prawa."

Cytat: Henry David Thoreau

Sprawiedliwość ustroju społeczno-ekonomicznego ...

"Sprawiedliwość ustroju społeczno-ekonomicznego, a w każdym razie jego sprawiedliwe funkcjonowanie, zasługuje ostatecznie
na osąd wedle tego, czy praca ludzka jest w tym ustroju prawidłowo wynagradzana. W tym punkcie docieramy znów do
pierwszej zasady całego porządku społeczno-etycznego, a jest to zasada powszechnego używania dóbr."

Cytat: Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved