Ten, kto chce pozostać ...

"Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł."

Cytat: Leonardo da Vinci