Jeśli ma się przyjaciół ...

"Jeśli ma się przyjaciół, a mimo to wszystko się traci, jest oczywiste, że przyjaciele ponoszą winę. Za to, co uczynili,
względnie za to, czego nie uczynili. Za to, że nie wiedzieli, co należy uczynić."

Cytat: Andrzej Sapkowski