Gdzie się myśli nie zgodzą ...

"Gdzie się myśli nie zgodzą, tam przyjaźń dziurawa."

Cytat: Jan Kochanowski