Cytaty Polityka

cytaty o polityce

W polityce głupota ...

"W polityce głupota nie stanowi przeszkody."

Cytat: Napoleon Bonaparte

Polityka to jest nurkowanie ...

"Polityka to jest nurkowanie w szambie na zlecenie."

Cytat: Wojciech Cejrowski

Polityka zdaje się dzisiaj ...

"Polityka zdaje się dzisiaj generalnie rezygnować z wszelkiej perspektywy i chęci kształtowania czegokolwiek. Rosnące
skomplikowanie materii zmusza polityków do nerwowych reakcji w zawężonym polu działania. Wydają się oni bezwstydnie
realizować oportunistyczny scenariusz uzależnionej od sondaży pragmatyki rządzenia wyzbytej jakichkolwiek więzów
normatywnych."

Cytat: Jürgen Habermas

Polityka jest to ...

"Polityka jest to coś takiego, do czego żaden porządny człowiek nie powinien się wtrącać."

Cytat: Lucy Maud Montgomery

Jeśli biskupi i księża ...

"Jeśli biskupi i księża chcą zajmować się polityką, mają do tego prawo. Ale słuchając ich pouczeń na temat demokracji,
trzeba przypomnieć, że Kościół jest jedną z najmniej demokratycznych społeczności. Nie spełnia minimalnych nawet wymogów
stawianych każdej formacji politycznej uczestniczącej w wolnych wyborach. Rzuca się w oczy panujące w strukturach
Kościoła katolickiego, bez wątpienia radykalne machismo – absolutny brak równości kobiet i mężczyzn w jego szeregach."

Cytat: Juan Luis Cebrián

Najniemoralniejszą działalnością ...

"Najniemoralniejszą działalnością człowieka jest polityka, składa się bowiem z występków największych,
najbezczelniejszych, bezkarnych i sławionych."

Cytat: Aleksander Świętochowski

Kontury polityki ...

"Kontury polityki całkowicie się rozpływają. Trudno rozpoznać, o co w niej chodzi; czy w ogóle o coś więcej niż tylko o
następny sukces wyborczy. Obywatele mają poczucie, że pozbawiona normatywnego jądra polityka coś przed nimi ukrywa. Ten
deficyt znajduje odzwierciedlenie zarówno w odwrocie od zorganizowanych form polityki, jak i w gotowości zwykłych
obywateli do protestu."

Cytat: Jürgen Habermas

Być oszukanym w polityce ...

"Być oszukanym w polityce nie jest usprawiedliwieniem, niekiedy jest takim samym przestępstwem jak oszukiwać samemu."

Cytat: Leszek Kołakowski

Kampania częściowo opierała się ...

"Kampania częściowo opierała się na deklaracjach, że jedna partia jest genialna, a wszystkie inne to przestępcy, albo
głupki. Wynikiem tej antykampanii jest to, że wyborcy będą wszystkie partie uważali za przestępców, albo głupków i że
żadna z nich nie jest genialna."

Cytat: Miloš Zeman

Równania są dla mnie ...

"Równania są dla mnie ważniejsze, gdyż polityka jest czymś istotnym tylko dzisiaj, a równania są wieczne."

Cytat: Albert Einstein

Polityka to sztuka ...

"Polityka to sztuka, która polega na tym, żeby szukać problemów, znajdować je, źle je rozpoznawać i niewłaściwie stosować
nieodpowiednie środki zaradcze."

Cytat: Groucho Marx

Fabryką władzy jest sfera ...

"Fabryką władzy jest sfera publiczna i fabryka ta musi pracować nieustannie, a nie raz na cztery lata."

Cytat: Gabriel Tarde

Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved