Jednostronność dobra jest ...

"Jednostronność dobra jest w felietonie. Umysł naukowca winien podchodzić do spraw z wielu aspektów. Od obiektywności i
bezinteresowności nie ma w nauce dyspensy."

Cytat: Stanisław Kamiński