Cytaty Nauka

cytaty o nauce

Widzę rosnący brak ...

"Widzę rosnący brak zrozumienia tego, czym jest nauka, jak funkcjonuje i jakie są z niej korzyści. Paradoksalnie jest to
proces dokładnie odwrotny do tego, który powinien mieć miejsce w obliczu błyskawicznego rozwoju technologii, u której
podstaw leży przecież nauka."

Cytat: Aleksander Wolszczan

Wartość nauki polega ...

"Wartość nauki polega na szczęściu, które ona przynosi ludziom. (…) Odkrycia naukowe same w sobie są najwyższą wartością!
Doskonalą człowieka bardziej niż kotły parowe, turbiny, lotnictwo i cała metalurgia od Noego do naszych czasów. Duszę
doskonalą, duszę!"

Cytat: Wasilij Grossman

Jednostronność dobra jest ...

"Jednostronność dobra jest w felietonie. Umysł naukowca winien podchodzić do spraw z wielu aspektów. Od obiektywności i
bezinteresowności nie ma w nauce dyspensy."

Cytat: Stanisław Kamiński

Religia ma zawsze rację ...

"Religia ma zawsze rację. Religia chroni nas przed wielkim problemem, wobec którego wszyscy stajemy. Nauka zawsze się
myli: to najwymyślniejsza ze sztuczek człowieka. Nauka nie potrafi rozwiązać żadnego problemu bez tworzenia kolejnych
dziesięciu."

Cytat: George Bernard Shaw

Jest tylko jeden sposób ...

"Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie."

Cytat: Paulo Coelho

Bez intuicji nie byłoby ...

"Bez intuicji nie byłoby wiedzy naukowej."

Cytat: Jan Stępień

Gdyby zaś tak się stało ...

"Gdyby zaś tak się stało, to by znaczyło, że nauczania tego nie było nigdy w Piśmie Świętym, ale była to tylko opinia
wysunięta wskutek niewiedzy człowieka."

Cytat: św. Augustyn

Ten, kogo bardziej przejmują ...

"Ten, kogo bardziej przejmują i poruszają procesy kosmiczne, ewolucja i naukowe spekulacje niż obraz świętego
człowieczeństwa Chrystusa w człowieku, który świętość osiągnął, niż to zwycięstwo nad światem, jakie samo istnienie
świętego uosabia – nie jest już napełniony duchem chrześcijaństwa. Ten, kto troszczy się bardziej o doczesną pomyślność
ludzkości niż o jej uświęcenie, zgubił chrześcijański pogląd na świat."

Cytat: Dietrich von Hildebrand

Nauka nie operuje ...

"Nauka nie operuje pojęciem bytu i stosować jej wyniki do rozwiązania zagadnień bytu jest jedną z
najcharakterystyczniejszych chyba niekonsekwencji myślowych."

Cytat: Stanisław Brzozowski

Pierwszy łyk z kielicha ...

"Pierwszy łyk z kielicha nauk przyrodniczych czyni ateistą – ale na dnie kielicha czeka Bóg."

Cytat: Werner Heisenberg

Nie dokonuje odkrycia ...

"Nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości."

Cytat: Albert Einstein

Trzeba zdjąć z nauki ...

"Trzeba zdjąć z nauki szatę magii i zlikwidować barierę, która oddziela naukowców od innych ludzi. Każdy powinien
rozumieć swoje otoczenie i to, co się wokół dzieje. Każdemu jest potrzebna metoda naukowa i elementarna zdolność myślenia
w sposób naukowy. Takie podejście do życia byłoby bardzo pomocne."

Cytat: Aleksander Wolszczan

Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved